elon musk

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)对福特野马Mach E感到``兴奋''

福特在推出Mustang Mach E之后,显然特斯拉必须要有所回应。但特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon…