LG MAGNA

LG和Magna签署合资协议并宣布新的领导团队

LG电子和Magna International Inc.今天签署了交易协议,在两家公司之间建立了合资企业。这家新公司被称为LG Magna…